OX-ON I KINA, VIETNAM
OCH INDIEN

DANSKA KVALITETSSÄKRING

OX-ON A/S har i samarbete med Abena-gruppen startat en egen forsknings- och utvecklingsavdelning i Kina. Avdelningen, som har dansk ledning, sysselsätter sex medarbetare och är baserad i Shanghai.

Vi har valt att placera en avdelning i Kina för att säkerställa att de asiatiska leverantörerna lever upp till våra krav på kvalitet och leveranssäkerhet. Dessutom ska de agera korrekt i förhållande till FN Global Compacts 10 principer, som bl.a. omfattar mänskliga rättigheter och miljöansvar.

OX-ON Shanghai genomför också en kvalitetskontroll innan varorna skickas från leverantören.

 

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk