EN ANSVARSFULL
SAMARBETSPARTNER

OX-ON A/S är en samarbetspartner som tar ansvar för kunder, medarbetare och leverantörer. Vårt mål är att bidra positivt till att människor och miljö i vår försörjningskedja belastas så lite som möjligt av våra aktiviteter.

ANSVARLSFULLA INKÖP

OX-ON A/S samarbetar med ett stort antal leverantörer i Europa och Fjärran Östern. Det är ett samarbete som bygger på långvariga partnerskap. Det innebär att vi har ingående kunskaper om leverantörerna – även hur de agerar etiskt och miljömässigt.


FN GLOBAL COMPACT 

Som medlem av Abena-gruppen är vi anslutna till FN:s Global Compact, som har till syfte att engagera privata företag i lösningen av de stora sociala och miljömässiga utmaningar som globaliseringen för med sig. FN:s Global Compact består av 10 principer inom bl.a. mänskliga rättigheter och miljöansvar.


ARBETSDSMILJÖ OCH SÄKERHET

Medarbetarna är vår viktigaste tillgång, och därför står en bra och säker arbetsmiljö högst upp på dagordningen. Vi arbetar intensivt med att undvika arbetsolyckor och att behålla OX-ON som en spännande och attraktiv arbetsplats.

 

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk