TEST AV
OX-ON HANDSKAR

OX-ON A/S ställer höga krav på leverantörer av handskar, både vad gäller innovation, design, tillverkning och inte minst materialval och användning av kemikalier. Tidigare låg fokus framför allt på priset, och tillverkningen utlokaliserades till länder med lägre löner och mindre kontroll än i Europa. Det ställdes inga frågor om produktionsförhållanden eller om produkterna innehöll skadliga ämnen.

NYE KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR


Konsumenterna kan med rätta förvänta sig säkra produkter och medier i hela Europa fokuserar på arbets- och miljöförhållanden hos producenterna i Asien samt eventuellt bristande kontroll av otillåtna kemikalier. Det nya REACH-direktivet från EU är ett bra exempel på myndigheternas uppföljning.

OX-ON A/S är medlem av FN:s Global Compact, som bl.a. arbetar för bättre arbetsvillkor och avskaffande av barnarbete. På samma sätt investerar Sækko Industri betydande belopp i test och kontroll av handskar och andra produkter som produceras i Asien.OPARTISK KONTROLL AV OX-ON


Kontrollen sker i nära samarbete med testinstitutet Hanse Control i Hamburg. Institutet är ISO- och EN-certifierat och har tillgång till ett av Europas modernaste kontrollaboratorier.

I nära samarbete med Hanse Control har vi utvecklat ett ”Charge Management System”, som innebär att OX-ON-handskarna fortlöpande testas för innehåll av skadliga ämnen. Därför har en stor del av OX-ON-handskarna ett produktionsnummer som fungerar som referens till det enskilda testet. Dessutom måste en lång rad OX-ON-handskar bära Hanse Controls logotyp.
 

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk