REACH - EU:S NYA
KEMIKALIELAGSTIFTNING

REACH är EU:s nya samlade kemikalielagstiftning. Det står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

VAD ÄR REACH?

Syftet med REACH är ge ett bättre skydd för både hälsa och miljö. Det ska ske genom bättre och tidigare identifikation av kemiska ämnens inneboende egenskaper. Fördelarna med REACH-systemet kommer att märkas gradvis i takt med att fler och fler ämnen registreras i REACH.
REACH infördes 2007 och innehåller idag en lång rad kemikalier.


KANDIDATLISTAN

Som en del av REACH-systemet har företagen skyldighet att informera kunder och konsumenter om deras produkter innehåller särskilt problematiska ämnen, dvs. ämnen på den s.k. kandidatlistan. När ett ämne från kandidatlistan tas upp för godkännande, ska de företag som fortfarande vill producera eller använda ämnet, söka godkännande.

Kandidatlistan kallas också SVHC-listan (SVHC = substances of very high concern). På listan ingår bl.a. följande ftalater (PVC-mjukgörare):
 

 • Dibutyl DBP Cas no. 201-557-4
 • Bis (2-ethylhexyl) DEHP Cas. no 204-211-0
 • Benzyl butyl BBP Cas. no. 201-622-7
 • Diisobutyl Cas. no. 84-69-5
 • Produkter som innehåller mer än 0,1 % av dessa ftalater.
 • 083.10 Röd pvc handske halvdjup 
 • 084.10 Röd pvc handske 27 cm
 • 085.10 Röd pvc handske 40 cm
 • 062.47/50 Orange PVC 30 cm
 • 169.10 Orange pvc
 • 169.30 Orange pvc1
 • 131.08 Trädgårdshandskar
 • PVC-stövlar och PVC-regnkläder


Leverantörer av produkter som innehåller mer än 0,1 % av ämnena på kandidatlistan ska informera sina kunder om det.


LOVEN I PRAKSIS

Målsättningen för OX-ON A/S är att ändra sammansättningen i våra produkter för att helt slippa använda kemikalier på SVHC-listan.

Vi har redan tagit ett viktigt steg i den riktningen. Våra stickade handskar med PVC-prickar har nu gjorts om och innehåller ingen av de mjukgörare som finns på listan.

Kontakta oss på tel. +45 74 31 18 88 om du har frågor.

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk