KEMIKALIEGUIDE
 

Kemikalieguiden anger den typiska genombrottstiden för en rad kemikalier som handskarna har testats för, jfr. EN 374. Var uppmärksam på följande

 

  • Att genombrottstiden beräknas från handskens första beröring med en kemikalie, eftersom nedbrytningen av ett material fortsätter även om handsken inte används.

     

  • Att en test av flera separata kemikalier inte nödvändigtvis säger något om genombrottstiden för en blandning av samma kemikalier.

     

  • Att tryck, temperatur och mängd kan ha ett väsentligt inflytande på genombrottstiden.
Best® Manufacturing har i 50 års tid varit ett av de främsta företagen inom handskprodukter. Företaget levererar kända produkter som Nitty Gritty®, Black Knight® och N-DEX®.

På Bests hemsida finns bl.a. en omfattande guide till vilka handskar som bör användas vid arbete med kemikalier: www.chemrest.com

 

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk