HANDSKAR MED
OCH UTAN KROM
 

Läder är en fantastisk produkt, men det slits snabbt ut om det inte garvas. Därför garvas nästa allt läder som används i väskor, skor, möbler eller handskar i grundämnet krom, som bevisligen är det som bäst konserverar lädret. 

OFÖRKLARLIG PROCESS
KAN VARA PROBLEMATISK


Krom 3 är den kromtyp som används vid garvning av läder, och den anses vara oskadlig för människor. Men en process som ännu inte är tlll100 procent vetenskapligt förklarad, kan få krom 3 att förvandlas till krom 6, som anses vara skadligt och kan ge människor allergi.

Gränsvärdet i krom 6 är 3,6 mg/kg. Problemet är att transformationen från krom 3 till krom 6 kan pågå under lång tid efter att handskarna tillverkats. Därför är ett kemiskt test för krom 6 i handskarna inte någon hundraprocentig garanti för att ämnet inte dyker upp vid en senare tidpunkt.

Men många års testarbete med krom visar, att sannolikheten för utveckling av krom 6 är minst med naturfärgat getskinn, medan den är störst med ox- och svinskinn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

OX-ON HAR ALTERNATIVA PRODUKTER
 

Kromallergiker bör helt undvika kromgarvat läder och välja handskar av konstmaterial, alternativt vegetabiliskt garvade läderhandskar. OX-ON A/S erbjuder flera modeller under OX-ON ECO-series.

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk