TILLSYN OCH RÅDGVINING
 

All personlig skyddstutrustning ska vara godkänd enligt EU-direktivet 89/686 EEG. Det ger dig ökad säkerhet, för det innebär att det finns gemensamma EU-regler för test och godkännande av alla skyddsartiklar. Förr hade alla länder sina egna regler för test och godkännanden och det kunde vara svårt att hålla reda på allt.
Det är naturligtvis olika krav på olika produkter, men det gemensamma är bl.a. att CE-standarden ska framgå av produkten och att det ska finnas en bruksanvisning. Kontrollera att det finns med – oavsett om du ska köpa arbetshandskar, skyddskläder, skyddsskor, ögonskydd, masker och andningsskydd, fallskydd, huvudskydd (hjälmar) eller annan säkerhetsutrustning. Här kan du läsa mer om EU-direktivet.

 

HÄR HITTAR DU RÅD OCH VÄGLEDNING


Det finns en rad myndigheter och organisationer som testar och utvecklar produkterna och som ger råd om arbetsmiljö, miljö, hälsa osv. De viktigaste finns listade här:

BST FORENINGEN


Arbejdsmiljørådgiverne - BST Foreningen er brancheforeningen for autoriserede arbejdsmiljørådgivere, bedriftssundhedstjenester og andre arbejdsmiljøkonsulenter


www.bstforeningen.dk

SATRA


SATRA Technology Centre, der har mere end 85 års erfaring, er verdens førende organisation i forhold til Research and Development inden for forbrugsvarer.


www.satra.co.uk

EUROP. ARBEJDSMILJØAGENTUR


Dette unikke onlinenetværk med over 30 arbejdsmiljø-websteder er den hurtigste og mest effektive adgang til aktuelle og kvalitetssikrede oplysninger om arbejdsmiljøspørgsmål fra hele verden. Det giver øjeblikkelig adgang til en stadig voksende mængde informationer om nøglespørgsmål, såsom love og andre retsforskrifter, god arbejdsmiljøpraksis, forskning, statistikker og publikationer.


osha.europa.eu/da/front-page

GTS - TEKNOLOGIPORTALEN


GTS er en sammenslutning af Danmarks ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter – GTS-virksomhederne. De selvejende GTS-virksomheder er unikke på grund af deres tætte tilknytning til dansk erhvervsliv og førende forskningsmiljøer i ind- og udland. Med en samlet årlig omsætning på 2,25 mia. kr. og ca. 3.000 højt kvalificerede medarbejdere udgør GTS-virksomhederne samlet set et af Danmarks største rådgivningsmiljøer. En af de ni GTS'er er Dansk Standard, som bl.a. udgiver diverse EN normer: www.ds.dk


www.teknologiportalen.dk

BRANCHEFORENINGEN BPA


OX-ON A/S er aktiv medlem af brancheforeningen BPA. Den blev i 1981 stiftet ud fra ønsket om at give brugerne den bedst mulige vejledning, når det gælder personlige værnemidler. BPA's ca. 35 medlemmer udgør hovedparten af de mest velrenommerede virksomheder i Danmark indenfor personligt arbejdsmiljø.


www.bpa-dk.dk

OPLYSNINGER OM SPECIFIKKE REGLER


I OX-ON A/S følger vi løbende udviklingen i forhold til arbejdsmiljø, sikkerhed og effektive personlige værnemidler. Vi kender lovgivning bag alle former for sikkerhedsprodukter. Ikke mindst fordi vi samarbejder med disse aktører:

AMI


AMI er et sektorforskningsinstitut under Beskæftigelsesministeriet. AMI skal medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet. AMI er også et nationalt center for arbejdsmiljøforskning. Det betyder, at instituttet udfører strategisk forskning og medvirker til at sikre den størst mulige koordinering af dansk arbejdsmiljøforskning. Desuden skal AMI overvåge den internationale arbejdsmiljøforskning og miljøudviklingen i ind- og udland.


www.ami.dk

ARBEJDSTILSYNET


Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. Arbejdstilsynets formål er at medvirke til at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser ved at føre tilsyn med virksomhederne, udarbejde regler om arbejdsmiljøforhold og udgive information om arbejdsmiljø.


www.at.dk

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅD (BAR)


Der findes i alt 11 såkaldte BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR), som udgiver diverse informationsmaterialer om arbejdsmiljø i de respektive brancher.


www.bar-web.dk

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk