KUNSKAP OM
 

DIN PERSONLIGA SÄKERHET

 

OX-ON A/S vill vara marknadsledande inom innovation, design, tillverkning och materialval. Men först och främst har vi fokus på säkerhet och ansvar för miljön.

Konsumenterna kräver säkra produkter, som lever upp till europeiska standarder för arbets- och miljöförhållanden i tillverkningsländerna. Det är nödvändigt att kontrollera innehållet av otillåtna kemikalier, och det följs upp av myndigheterna med hjälp av EU's REACH-direktiv.

OX-ON A/S är medlem av FN's Global Compact, som bl.a. arbetar för bättre arbetsvillkor. Samtidigt investerar vi varje år stora belopp i test och kontroll av säkerhetsprodukter som tillverkas i Asien.

REACH

OPARTISK KONTROLL
GRANTERAR SÄKERHET

 

Kontrollen görs i nära samarbete med testinstitutet Hanse Control i Hamburg, som är ISO- och EN-certifierat och har tillgång till ett av Europas modernaste kontrollaboratorier.

I nära samarbete med Hanse Control har vi utvecklat ett ”Charge Management System”, som innebär att OX-ON-handskarna fortlöpande testas för innehåll av skadliga ämnen. Därför har en stor del av OX-ON-handskarna ett produktionsnummer som fungerar som referens till det enskilda testet.

Du kan läsa mer om de olika säkerhetsprodukterna – från arbetshandskar till första hjälpen-utrustning.

ISO 9001Hanse ControlEN-standard

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk