ÖVERSIKT ÖVER
LAGSTIFTNINGEN
 

All personlig skyddsutrustning ska vara godkänd enligt EU-direktivet 89/686 EEG, och dessutom finns en rad EN-normer som ska uppfyllas i olika användningssituationer. I nedanstående lista finns de viktigaste och mest använda normerna på de olika områdena. OX-ON A/S hjälper dig med att följa lagstiftningen och att ta vara på dig själv.

 

ANSIGTSSKYDD


EN 136         Helmasker
EN 139         Andningsskydd med tryckluftsapparat 
EN 140         Halv- och kvartsmasker
EN 141         Gas- och kombinationsfilter
EN 143         Partikelfilter
EN 146         Fläktassisterade partikelfilterskydd med hjälmar eller huvor
EN 147         Andningsskydd med turboenhet
EN 149         Masker av filtermaterial mot partiklar
EN 270         Tryckluftsapparat med slang och huva

ANSIKTS- OCH ÖGONSKYDD


EN 166         Ögonskydd, fordringar och specifikationer
EN 167        Ögonskydd, optiska provningsmetoder
EN 169         Ögonskydd, DIN-krav
EN 175         Ögon- och ansiktsskydd vid svetsning
EN 379        Ögonskydd vid svetsning med DIN-glas

FALLSKYDD


EN 341          Nedfirningsdon
EN 353          Glidlås
EN 354          Kopplingslinor
EN 355          Falldämpare
EN 358         Stödbälten och fallhindrande kopplingslinor för stödutrustning
EN 360          Fallskydds/Säkerhetsblock
EN 361         Helkroppsselar
EN 362          Kopplingsanordningar/Karbiner
EN 363          Fallskyddssystem
EN 364          Provningsmetoder
EN 365          Allmänna fordringar för bruksanvisningar och märkning

SKYDDSKLÄDER


EN 369           Kemikaliepåverkan – ersatt av: EN ISO 6529:2002
EN 374           Kemikaliepåverkan – handskar
EN 420           Allmänna krav
EN 530          Mekaniska egenskaper – slitstyrka
EN 863           Mekaniska egenskaper – punktering
EN ISO 6529:2002   Kemikaliepåverkan

HUVUDSKYDD


EN 397          Industrihjälmar

 

ARBETS- OCH SKYDDSSKOR


EN 345          Skyddsskor med 200 J tåhätta
EN 346          Skyddsskor med 100 J tåhätta
EN 347          Arbetsskor utan tåhätta

HÖRSELSKYDD


EN 352        Hörselskydd

KNÄSKYDD


EN 14404        Knäskydd

ARBETSHANDSKAR


EN 388        Fysisk och mekanisk påverkan på handskar
EN 374        Skydd mot kemikalier och microorganism
EN 407        Skydd mot värme
EN 420        Allmänna krav
EN 421        Strålning
EN 455        Krav på medicinska engångshandskar
EN 511        Skydd mot kyla
EN 629        Skyddshandskar för brandmän
EN 12477    Svetshandskar
EN 60903    Isolerande handskar för arbete under spänning
EN 10819    Mekaniska vibrationer och stötar. hand-arm-vibrationer.
EU-direktiv 2002/61/eeg          Azofärger
FDA-direktiv 21cfr 177.2600   Livsmedel

 

Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk