Andningsmask 3M partikelfilter P3 passende til Versaflo.
TR-3712E

Läs mer Lägg till i produktlista

Andningsmask RD40 Plastic Filters AX XL, Honeywell
1788161

Läs mer Lägg till i produktlista

Honeywell A2 Filter
1785010

North A2 gasfilter. Till organiska gaser och damm med en kokpunkt över 65 grader Celsius t.ex. etanol, toluen, m.m.

Läs mer Lägg till i produktlista

Honeywell ABEK2P3 R D komb. filter
1784000

Arbin Kombi Filter A2B2E2 K2P3

Läs mer Lägg till i produktlista

Honeywell filter RD40 AL-A2P3R D
1783010

A2P3 Kombinationsfilter i plastbox till Compact Air turbo andningsskydd. Med DIN-gänga.

Läs mer Lägg till i produktlista

Honeywell RD40 plast filter P3
1786000

Filter som kan användas för fasta partiklar och flytande aerosoler från medel till hög toxicitet. Kan användas som FFP2 och arbeta med partikel aerosoler som cement, kalk, gödsel, asbest, kaustiksoda, svetsrök och bakterier, svamp, virus osv. Godkänd enl: EN143.

Läs mer Lägg till i produktlista
Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk