3M 8810 FFP2 utan ventil
315.20

Filtrerande ansiktsmask, som kan användas vid fasta partiklar och flytande aerosoler med låg till medel giftighet. Kan användas som FFP1, slipning av t.ex. trä, metall, sten, plast och Bly-kopparfri målning samt sprutmålning av vattenbaserad färg. 20 st./ask EN 149

Läs mer Lägg till i produktlista

3M 8822 FFP2 med ventil
315.14

Filtrerande ansiktsmask, som kan användas vid fasta partiklar och flytande aerosoler med låg till medel giftighet. Kan användas som FFP1, slipning av t.ex. trä, metall, sten, plast och Bly-kopparfri målning samt sprutmålning av vattenbaserad färg. 10 st./ask

Läs mer Lägg till i produktlista

3M 9322 Mask FFP2
319.22

Vikbar ansiktsmask med ventil, som skyddar mot hälsofarliga giftiga, fasta och vätskeformiga partiklar. Varje mask är hygienförpackad. Innehåll 10 st./ask.

Läs mer Lägg till i produktlista

3M 9332 Mask FFP3
319.32

Filtrerande ansiktsmask, som kan anvõndas mot fasta partikla r och flytande aerosoler med medel till h÷g giftighet. Kan a nvõndas som FFP2 samt arbete med partiklar\aerosoler frÕn ce ment, kalk, g÷dning, asbest, kaustisk soda, svetsr÷k samt ba kterier, svampsporer, virus osv. Med r÷tt elastiskt band. In nehÕll 10 st./ask. Varje mask õr hygienf÷rpackad. InnehÕll 1 0 st./ask.

Läs mer Lägg till i produktlista
Finland,England,Norway,Denmark
fi,gb,no,dk